Veel gestelde vragen (faq's) deel 1

1.Hoe oud moet mijn kind zijn als hij of zij wil beginnen met klarinet-, saxofoon- of dwarsfluitles?
Dit hangt meestal af van enkele lichamelijke ontwikkelingen van het kind: De handen moeten groot genoeg zijn en de armen lang genoeg. De tanden moeten gewisseld zijn (boven minimaal de twee middelste tanden, onder de vier of liefs de zes middelste), en de longen moeten genoeg ontwikeld zijn. Meestal voldoet het kind hieraan als hij of zij ongeveer 9 jaar is, maar relatief grote of kleine kinderen wijken hiervan af. Ik kan hierover tijdens een proefles binnen 5 minuten uitsluitsel geven. Ook kan ik dan vertellen of klarinet, saxofoon on dwarsfluit iets is voor jouw kind.

2.Heeft het voordelen dat mijn kind al blokfluitles gevolgd heeft?
Ja, dat versnelt het leerproces de eerste weken en maanden aanzienlijk. De basistechniek om onderscheid te maken tussen tonen is hetzelfde bij blokfluit, klarinet, saxofoon en dwarsfluit, evenals het notenschrift. De leerling komt zo veel sneller aan leuke liedjes toe.

3.Moet mijn kind reeds enige kennis bezitten van muziek voordat hij of zij kan beginnen met klarinet-, saxofoon- of dwarsfluitles?
Nee, maar dat is wel gewenst, omdat het kind anders alles tegelijk zal moeten leren.

dwarsfluit

Veel gestelde vragen (faq's) deel 2

4.Moet mijn kind naast de klarinet-, saxofoon- of dwarsfluitles nog theorielessen volgen of leert hij of zij de theorie in de les?
In de les komt een groot deel van de benodigde theorie aan bod. Het is niet noodzakelijk maar wel aan te raden om naast de les aanvullende theorielessen te volgen.

5.Hoe lang duurt een les?
Dit hangt van de gemaakte afspraken af. Meestal 20 of 30 minuten per les. Het is aan te raden om voor 30 minuten te kiezen. 20 minuten is erg kort om alles aan bod te laten komen in een les, zeker als uw kind naast de klarinetles geen aanvullende theorieles volgt. De reden dat veel muziekscholen over gegaan zijn op 20 minuten is, dat zij te maken hebben met (teruglopende) subsidie.

6.Hoelang of hoeveel moet mijn kind per dag of week oefenen?
In het begin moet dit op z'n minst 15 minuten per dag, 5 maal per week zijn, liefs meer. Later wordt het geleidelijk meer.

saxofoon